Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Witamy na stronie internetowej
dotyczącej udziału PCSSPPBW!

Uczestnicy konferencji PPBW w Będlewie k. Poznania – grudzień 2006

Uczestnicy konferencji PPBW w Będlewie k. Poznania – grudzień 2006

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest dużym projektem badawczym dotyczącym zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Uczestniczą w nim przedstawiciele środowisk naukowych (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnika Poznańska, Uniwersytet w Białymstoku i inne), organów ścigania (Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu), a także przedsiębiorstwa (w tym tak duże jak PKP S.A.).

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe postanowiło oprzeć swój wkład w prace konsorcjum Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego na zapewnieniu bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej. Złożony projekt Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa koncentruje się na opracowaniu architektury umożliwiającej bezpieczne uruchamianie usług pomagających w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Oprócz zaproponowania szkieletu architektury usługowej, PCSS zamierza przygotować w ramach projektu usługę pilotową przydatną w pracy operacyjnej Policji. Usługą taką będzie mechanizm integracji informacji o przestępstwach elektronicznych. Dodatkowym elementem bezpieczeństwa całego systemu będzie automatycznie reagujący na zagrożenia system detekcji intruzów.

Ostatnie wydarzenia